Vzdělávací programy pro 2. stupeň ZŠ a střední školy

Pro školy - Vzdělávací programy pro 2. stupeň ZŠ a střední školy

Vzdělávací programy pro 2. stupeň ZŠ a střední školy

 

 

 • TÉMA KAREL IV.

VÝTVARNÉ DÍLNY NA TÉMA KAREL IV
Koruna Karla IV. (výrobek z tenkého kartonu, zpracování pomocí disperzních barev, stříhání, barvení, lepení)
Keramická kachlička s podobiznou Karla IV. (materiál – keramická vypalovací hlína)
Keramické medaile (materiál – keramická vypalovací hlína*)
*Keramické výrobky musí projít procesem schnutí a vypálení v keramické peci.
K autorům se vrátí přibližně za týden.

Děje se v KC Zahrada. Vhodné jako doplněk výuky prvouky, vlastivědy, dějepisu nebo výtvarné výchovy.
Vhodné pro 1. i 2. stupeň, vždy jedna třída samostatně.
Lektorka: Ilona Němcová (lektorka výtvarných kurzů KC Zahrada).

 

 

 • TÉMA JAN HUS A HUSITSTVÍ

JAN HUS A HUSITSTVÍ V AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBĚ
DĚJEPISNÁ DÍLNA

Lektor při výukové hodině využívá multimediální  výukový  materiál, který pracuje s ukázkami ze dvou filmů natočených o Janu Husovi (Vávrův film z roku 1954 a Svobodův film z roku 2015). Materiál je zpracován v duchu metod kritického myšlení  a vede  žáky  a studenty ke  kritickému zhodnocení prezentovaných  audiovizuálních  ukázek.  Tato  forma  žáky  a studenty  baví  a zaujme  je.
Zasadí si osobnost Jana Husa do kontextu doby, snaží se analyzovat jeho motivy, kladou si otázky, jak by se v jeho situaci sami zachovali. Součástí dílny jsou pracovní listy pro žáky a metodické listy pro pedagogy.

Děje se v místě školy nebo v KC Zahrada. Vhodné jako ekvivalent příslušné výukové hodiny dějepisu na téma Jan Hus a husitství.
Vhodné  pro  oba  stupně  ZŠ  i střední  školy  (výuková  lekce  je  diferencována  dle věku žáka/studenta), vždy jedna třída samostatně.
Ve spolupráci s Českou školou bez hranic www.csbh.cz

Lektor: Mgr. Jan Lorenc, absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Hradec králové, obor učitelství (dějepis, hudební výchova).
Časová dotace: 45 minut
Cena: 50 Kč/žák
 

 •     TÉMA: 1. SVĚTOVÁ VÁLKA
  1/ GENERÁL PELLÉ
  VÝTVARNĚ-DĚJEPISNÁ DÍLNA

  Víte, že Pelléova vila v Dejvicích a stejnojmenná ulice nesou jméno po francouzském generálovi, který se v roce 1919 stal prvním velitelem československé armády nového státu, tedy Československa? Tento statečný voják, diplomat a stratég, který se vyznamenal na bojištích první světové války, miloval také umění a jeho staromládenectví ukončil sňatek s Češkou Járou Braunerovou, neteří české malířky Zdeny Braunerové. V dílně se žáci v základních bodech seznámí s historií první světové války a vzniku Československa a to na příkladu cizince pro českou veřejnost jen málo známého. Ve výtvarné dílně budou mít možnost pomocí různých výtvarných technik ztvárnit témata jako hrdinství, vztah k vlasti, diplomacie. Součástí dílny jsou pracovní listy pro žáky a metodické listy pro pedagogy.

  Děje se v místě školy nebo v KC Zahrada. Vhodné jako doplněk výuky dějepisu (téma První světová válka a vznik Československa) a výtvarné výchovy.

  Vhodné pro oba stupně ZŠ i střední školy (materiál je diferencován dle věku žáka/studenta), vždy jedna třída samostatně. Ve spolupráci s Českou školou bez hranic www.csbh.cz. Lektorka: Mgr. Lucie Krejčová, klinická logopedka a arteterapeutka (www.logarte.cz), magisterské studium v oboru speciální pedagogika a výtvarná výchova, Masarykova univerzita v Brně.

  Tato dílna je v období září až prosinec 2016 zcela zdarma.
  Včasná rezervace nutná!
  Časová dotace: 90 minut
   
 • 2/ VÝTVARNÍCI V ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍCH
  VÝTVARNÁ DÍLNA

  Projekt Výtvarníci v československých legiích přibližuje žákům a studentům významnou kapitolu dějin zahraničních Čechů, období prvního odboje a budování samostatného československého státu. Vykresluje výjimečné osudy deseti vybraných umělců (O. Brázda, K. Cipra, A. M. Číla, E. Filla, O. Gutfreund, F. Kupka, F. Mička, F. Parolek, V. Preissig, J. A. Zeyer), z nichž většina žila v zahraničí již před válkou a po jejím vypuknutí neváhala využít historické příležitosti a zapojila se do boje za československou samostatnost. Jejich angažovanost nebyla jen na bojišti, ale jejich propagační, organizační a politická práce v zázemí byla stejně důležitá. Pomáhali organizovat zahraniční odboj, budovali zahraniční politická zastoupení, navrhovali prapory, válečná vyznamenání, odznaky a agitační plakáty. Legionářská malířská díla, vzniklá přímo na frontě nebo v zajetí, mají dodnes velikou historickou výpovědní hodnotu. Žáci se ve výtvarné dílně inspirují tvorbou těchto umělců a zároveň se nenásilnou formou dozvědí něco z nedávné, ale přesto někdy poněkud opomíjené, historie. Součástí dílny jsou pracovní listy pro žáky a metodické listy pro pedagogy. Děje se v místě školy nebo v KC Zahrada. Vhodné jako doplněk výuky dějepisu (téma První světová válka a vznik Československa) a výtvarné výchovy.

  Vhodné pro oba stupně ZŠ i střední školy (dílna je diferencován dle věku žáka/studenta), vždy jedna třída samostatně. Ve spolupráci s Českou školou bez hranic www.csbh.cz.
  Lektorka: Ilona Němcová (lektorka výtvarných kurzů KC Zahrada).

  Časová dotace: 90 minut

  Cena: 50 Kč/žák
   

  •     TÉMA 2. SVĚTOVÁ VÁLKA
  OD MADLENKY K MADLE
  „Nesoudíme zlo, ukazujeme cestu dobra ve zlé době.“ Emotivně laděná inscenace Od Madlenky k Madle formou předmětového a pohybového divadla zpracovává téma dítě a válka. Rozvíjí každodenní situace na dlouhé cestě, ve kterých se navzdory všude panujícímu zlu, odkrývá solidarita, tolerance a naděje. Připomíná vypjaté období našich dějin skrze příběh hlavní holčičky a jejích dvou sourozenců. Příběh, inspirovaný skutečností a také literární předlohou, začíná ve chvíli, kdy maminka před nepřítelem ukryje svoje půlroční miminko. Tvoří a hrají Hana Strejčková a Vendula Burger (obě mj. absolventky Mezinárodní divadelní školy Jacques Lecoq v Paříži).

  Děje se v místě školy nebo v KC Zahrada. Vhodné jako doplněk výuky dějepisu. Premiéra v listopadu 2016.
  Pro děti od 10 let.
  Časová dotace: 60 minut
  Cena: 50 Kč/žák

 

 

 •     POHYBOVĚ-ZÁŽITKOVÁ DÍLNA DECH
  Dech je tak samozřejmý, že si jej většinu dne neuvědomujeme. A přitom správné dýchání ovlivňuje kvalitu našeho života. Jak dýchat? A jaké s dechem vznikají souvislosti? Můžeme se naučit uvědomovat si dech? Pro žáky jsou připraveny pracovní listy, pro pedagogy inspirativní materiály.

  Lektorky: Hana Strejčková, Barbora a Ludmila Ješutovy.
  Děje se v místě školy nebo v KC Zahrada. Vhodné jako doplněk výuky tělesné či hudební výchovy.
  Pro děti od předškolních MŠ do 6. tříd, pro jednu až dvě třídy dohromady.
  Lektorka: MgA. Hana Strejčková, Dis.
  Časová dotace: 1 nebo 2 vyučovací hodiny
  Cena: 50 Kč/žák

 

 •   KOMUNIKAČNÍ DÍLNA
  Praktická hodina opírající se o francouzskou metodu pedagoga Jacquese Lecoqa, která rozvíjí fyzické jednání, gesta a postoje. Zaměřuje se na důležitost vzdálenosti a shrnuje zásadní poznatky o komunikaci. V rámci lekce se od kolektivních cvičení dostáváme k modelovým situacím a hrám ve skupinách až k individuálnímu projevu. Po dohodě s pedagogem mohou být zahrnuty i videoukázky. Cyklus lekcí byl úspěšně realizován na základních školách již ve školním roce 2015/16.

  Lektorky: Hana Strejčková a Barbora a Ludmila Ješutovy.
  Děje se v místě školy nebo v KC Zahrada.
  Vhodné jako doplněk učiva společenských věd. Pro žáky 8. a 9. tříd a studenty středních škol.
  Lektorka: MgA. Hana Strejčková, absolventka DAMU (dramaturgie-režie), Mezinárodní divadelní školy Jacques Lecoq v Paříži (fyzické divadlo) a také scénografického ateliéru Laboratoire d‘Etude du Mouvement na téže škole. Členka sdružení pro tvořivou dramatiku. Kmenový pedagog Budilovy divadelní školy.
  Časová dotace: 1-2 vyučovací hodiny, vždy 1 třída samostatně
  Cena: 30 Kč/žák

 

 

 • SKUPINOVÉ BUBNOVÁNÍ – DRUM CIRCLE

Cílem programu je zážitek ze společného hraní, který přispívá k utváření pozitivních vztahů ve skupině. Účastníci workshopu hrají na své tělo, různé druhy bubnů a perkusních nástrojů (djembe, tubana, arame rumy, tamburíny, chřestítka aj.). Žáky vede zkušený animátor, který využívá rytmizace svého těla k tomu, aby je v rytmu sjednotil. Vhodné nejen pro učitele Hv, Vv a Tv.

doba trvání: 45 - 60 minut
vedoucí programu: Petr Šušor

 

 

_____________________________________________________________________________

 

KULTURNÍ CENTRUM ZAHRADA uvádí pravidelně středeční odpolední pohádky. Rádi zařídíme i dílny, divadelní představení nebo koncerty podle vašeho přání, na vámi vybrané téma, v termínu, který vám bude vyhovovat.


KONTAKT pro objednání:

divadlo pro děti: Barbora Adolfová, barbora.adolfova@kczahrada.cz
dílny: Ivana Jirovská, ivana.jirovska@kczahrada.cz

 

 


Novinky

09. 01. 2019 - Kino klub Zahrada: každé pondělí ve Velkém sále

Těšte se na ty nejnovější a oceněné snímky napříč světovou kinematografií!

více...

08. 01. 2019 - Pohádková sezóna pokračuje!

V sobotu v KC Zahrada a každou neděli na Ch. tvrzi

více...

04. 01. 2019 - Nejbližší večerní koncerty, divadelní představení Přehledně zde

Písničkář Pepa Fousek, bluegrassoví COP, divadlo Drahá Mathilda a folkové legendy Žalman a Neřež!

více...

04. 01. 2019 - Pozvánka na Chodovskou tvrz:

Melodické Trio Lindo, úspěšný stepař Marek Chytra nebo Michal a Daniela Foltýnovi - v únoru na Chod. tvrzi!

více...

03. 01. 2019 - Koncert bluegrassové skupiny COP v únoru v Zahradě!

úterý 5.2. od 20.00!

více...

zahrada kc on Facebook

Twitter


zahradaKC, Kulturní Jižní Město o.p.s., Malenická 1784, telefon: 271 910 246, e-mail zahrada@kczahrada.cz, pokladna otevřená Po – Pá 8 – 20.